ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΚΡΙΣΗ