Πρόσκληση για έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αιγιαλείας δια περιφοράς (07-05-20)