Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Δήμου Αιγιαλείας

  1. ΜΕΛΕΤΗ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
  3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
  4. ΤΕΥΔ PDF
  5. ΤΕΥΔ (xml)
  6. ΤΕΥΔ (html)
  7. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διευκρινηση 1:

κατόπιν του, με ηλεκτρονική αλληλογραφία (13-05-2020 και ώρα 12:42) ερωτήματος του κ. Καπράγκου Χρήστου, σχετικά με;

σας ενημερώνουμε οτι για το ειδος: ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΔΕΝ ειναι απαραίτητη η προσκόμιση δειγματος αλλά μόνο τα τεχνικά φυλλάδια και τα πιστοποιητικά απο την εταιρία κατασκευής.

Διευκρινηση 2: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ.pdf υπογεγραμμένο

Διευκρινηση 3: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ