Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση δια περιφοράς ΕΠΖ ΔΗΜΟΥ Αιγιαλείας (18/05/2020)