ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ