ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ