ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (ΑΙΓΙΑΛΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΑ)