Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας (27/05/2020 20:00)