ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ