ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ