Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση ΕΠΖ ΔΗΜΟΥ Αιγιαλείας (29/05/2020)