Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μέσω τηλεδιάσκεψης