Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Τακτική (20-07-2020)