Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15-7-2020