ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ