ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΑΙΓΙΟ