ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΕ Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ