ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020