Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 03-08-2020