ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ