Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας (4-9-20)