Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Αιγιαλείας με θητεία από 1-09-2020 έως 31-08-2021