Πρόσκληση σε Έκτακτη - Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχιακό Κατάστημα (ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ) δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), 03-09-2020

Συννημένο: 
Κατηγορία: