Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δ.Σ.Αιγιαλείας στις 4 Σεπτεμβρίου 2020