περίληψη της διακήρυξης για την εκμίσθωση του δικαιώματος υλοτόμησης και απολήψεως του λήμματος των συστάδων του δημοτικού δάσους της Κοινότητας Ζαρούχλας για τα διαχειριστικά έτη 2020-2025.