ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

 

            

 

   

 

  ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Αίγιο            10/09/2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ

 

 

ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΧΑΪΑΣ

 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

 

  

Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

 

ΤΜΗΜΑ: ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ &

ΕΜΠΟΡΙΟΥ                                              

 

               

 

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: Διαβούλευση για το προσχέδιο Κανονιστικής Πράξης λειτουργίας

Λαϊκής Αγοράς

           

Εισάγουμε σε διαβούλευση το προσχέδιο κανονιστικής πράξης λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Αιγιαλείας.

Σας γνωστοποιούμε πως  η διαδικασία υποβολής προτάσεων θα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 11 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 20 Σεπτεμβρίου 2020.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί, αρχικά, να λάβει γνώση για το περιεχόμενο της κανονιστικής πράξης λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς, ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα του Δήμου www.aigialeia.gov.gr και στη συνέχεια, να υποβάλλει προτάσεις εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου ή ηλεκτρονικά (email: ktzifa@aigialeia.gov.gr), το αργότερο μέχρι την 20/9/ 2020.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμβολή σας.

 

 

Κατηγορία: