Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 16-09-2020