ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ