ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ