ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑ