Πρόγραμμα έκτακτης επισιτιστικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο της στήριξης των πολιτών από τις συνέπειες του Covid-19

 

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

Ν. ΑΧΑΙΑΣ                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ                  

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ    

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΗΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

    

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Αιγιαλείας, , θα υλοποιήσει πρόγραμμα έκτακτης επισιτιστικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο της στήριξης των πολιτών από τις συνέπειες  του  Covid-19.

Στόχος του προγράμματος είναι η στήριξη ωφελούμενων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας κ Πολιτισμού  , που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία. Σημειώνεται ότι η επιλογή θα γίνει με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

.H παραλαβή και κατάθεση των αιτήσεων  θα πραγματοποιείται από Δευτέρα 14/09/2020 μέχρι  την Παρασκευή  02/10 Οκτωβρίου 2020  στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  merimna@aigialeia.gov.gr  .  

Επίσης  θα γίνεται κατάθεση των αιτήσεων στο  γραφείο του Τμήματος της Κοινωνικής Προστασίας  Αράτου 67 & Ρ. Φεραίου μόνο για όσους συμπολίτες δεν διαθέτουν ηλεκτρονική  διεύθυνση.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 26910 26136  (εσωτ.1).

 

Κατηγορία: