Πρόσκληση της ΕΠΖ σε τακτική Συνεδρίαση 26-10-2020