Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας διά τηλεδιάσκεψης - (03) Νοεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:15