ολοκλήρωση Συνάντησης ευαισθητοποίησης & Περιφερειακό Εργαστήριο Τεχνογνωσίας CREATIVE CAMPS

O Δήμος Αιγιαλείας ολοκλήρωσε με επιτυχία τη Συνάντηση ευαισθητοποίησης για την ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης και της διαπολιτισμικής καινοτομίας για τις δημιουργικές και αγροτοδιατροφικές βιομηχανίες & Περιφερειακό Εργαστήριο Τεχνογνωσίας για την συμφωνία καινοτομίας μεταξύ clusters και δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών, στο πλαίσιο της πράξης “Cross-over HUBS - developing cross – innovation between agro-food and creative enterprises με ακρωνύμιο CREATIVE CAMPS του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Greece - Italy 2014-2020”, ”, η οποία έγινε διαδικτυακά, μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα WebEx.

Κατηγορία: