ο Δήμος Αιγιαλείας παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις