ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ