ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑ-ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗΣ