ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ο κ. ΓΟΥΤΟΣ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΟΙΩΝΕΙ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΙ ΤΗΝ ΕΝΟΧΗ ΤΟΥ