Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου Αιγιαλείας δια περιφοράς - 09-12-20