ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ