ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ