ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΑΙΓΙΟΥ