ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ