Προμήθεια ενός (1) καινούριου πετρελαιοκίνητου οχήματος τύπου VAN