ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΛΑΣΗΣ 2024 ( ΜΕ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 2003) ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Συννημένο: 
Κατηγορία: