Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ_ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας διά τηλεδιάσκεψης - (10) Ιανουαρίου 2020