ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ένταξη σε χρηματοδότηση του έργου αποχέτευσης της οδού Κορίνθου στο Αίγιο