Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Αιγίου Αιγιαλείας δια περιφοράς - 26-02-21