Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. Αιγιαλείας στις 24-2-2021