ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥΣ